אושר [#383]

שאלה:

הרב מרבה לצטט דברי הרמב”ם [רמב”ן?] ש”לא בדברים שמחוץ לאדם שוכן האושר, אלא פנימה תוך האדם עצמו”. גם אני זוכר שראיתי דיבורים עם משמעות זו. הרב יכול לציין אפוא זה כתוב?

 

תשובה:

המשפט דלהלן: לא בדברים שמחוץ "לנפש" שוכן האושר, אלא פנימה תוך האדם עצמו" מופיע בכמה ספרים מדורות אחרונים [בעיקר ספרים על אושר ושלום בית], וכתבו שם שמשפט זה מיוחס לרמב"ם.