איך להתפלל עם ישראל נגד אויבינו [#2869]

שאלה:

כמו האנטישמיות עולה, נראה כי תפילה יותר נדרש כדי להתחנן להגנה מפני אויבינו. מהי הדרך הנכונה להתפלל היום בהיתבודודות למען העם ישראל נגד אויבינו? האם אנו מתפללים שיש להשמיד את אויבינו ? אנחנו מתפללים שאבינו שבשמים לעצור אותם? או שאנחנו מתפללים שאנחנו צריכים להיות מוגנים מפני תוכניות הרע שלהם וכו ‘ובתפילות אלה יש להתייחס אל העם היהודיל
כפי עם ישראל או קלל ישראל?

תשובה:

בס”ד.

אויבים אלו הם צירי לידה של הגאולה, ולכך עיקר התכלית שהגאולה תבא במהרה, השתא, מתוך נעם ושמחה. יש להסתכל על אויבים אלו במבט פנימי ועיקר הכל לשוב בתשובה שלמה, שהיא שורש האויבים, כי כאשר יצה”ר שהוא האויב הפנימי שולט באדם, אף בחוץ שולטים האויבים. וכן לפיכך יש לתת דגש יתר על האויבים נגד הרוחניות, בבחינת גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.