איך לשמור על תמימות [#2795]

שאלה:

אדם שהוא “תמים” בטבעו, כגון שאין לו ידיעה מספיקה על הרע הנמצא בעולם, והוא רוצה להשאר בתוך מבט של תמימות שהעולם הזה הוא עולם טוב, וכשהוא נמצא בין אנשים הוא רוצה להאמין שכל אנשים בעולם הם טובים, וכו’, ואינו רוצה כלל לחשוב על הרע שנמצא בעולם – ואיש כזה הוא יכול להיות ניזק ע”י ה”גנבים הרובוטיים” שמתקשרים אל בנ”א ע”י טלפונים ופלפונים, וכו’ – איך אדם כזה יכול לאזן עצמו, שלא ליפול לתמימות דקלקול, ובאופן שלא צריך לאבד את תמימותו הטבעית? ובפרט למה שאמר הרב בדרשה על ענין ה”תמימות” שכל אדם בדור הזה צריך להחזיר אל תמימות הנפש, מקום שאין בו רע כלל?

תשובה:

בס”ד.

יתבונן בכל יום בדבר רע קטן אחד שיש בעולם. ולפני ואחרי התבוננות זו יחזק את תמימותו העמוקה. והרי תמימות, התבוננות קטנה ברע, תמימות. ועי”ז קובע נפשו בתמימות ומתוכה מתבונן בנקודת רע. ויתר על כן יחפש נקודת טוב שגנוזה בכל רע, וכן ילמד זכות (בגדרי הדין כמבואר בח”ח) על רע זה, באופן הניתן כגון מעמד אדם.