קבלת טוב מאדם שלילי [1048]

שאלה

האם מותר לשמוע דיבורים טובים מאדם רע כמו עובד עבודה זרה? ולמה?

 

תשובה

אין ראוי כלל, כי נפשו של המדבר גנוזה בדיבורו, בבחינת "נפשי יצאה בדברו" ונפש זו דבוקה בשורש הרע וזה נקלט אצל השומע.

קטגוריות