סיוע מנשמות צדיקים [930]

שאלה

שלום לכבוד הרב,
א. רציתי לשאול לגבי העבודה של בלבבי א’ וב’ האם היא שייכת בכל מקום, כגון במקומות המטונפים – האם זה בגדר הרהור בדברים שבקדושה או בגדר של תפיסת מציאות ואז ממילא זה שייך בכל מקום גם במקומות שאסור להרהר בדברים שבקדושה.
ב. דבר נוסף שרציתי לשאול הוא האם קיים מושג של לקבל סיוע מנשמות הצדיקים בעניין העבודה הפנימית.
ג. האם זה דבר שראוי לחפש אחריו ומהם העניינים שמקרבים ומונעים את הדבר, אינני שואל על עצות פרטיות אלא על עצם העניין במה הוא תלוי

תודה רבה

תשובה

א. זולת האמונה הפשוטה ממש אין להרהר במקומות אלו.
ב. כן. עיקר העבודה בבנין נפשו, ומעט בזה.
ג. אם מדבק עצמו בתורתו של הצדיק, או במעשיו המיוחדים, או שהוא משרש נשמתו.

קטגוריות