ארבעת היסודות [#9386]

שאלה:

שלום כבוד הרב
ארמ”ע של ארמ”ע כמה שילובים יש?

תשובה:

סוד האחדות שכל דבר משולב ומחובר עם כל דבר.

ובכל מדרגה יש שילוב לפי ערך אותה מדרגה.

לדוגמא, שורש ד’ יסודות, באותיות הוי”ה. ובהם יש י”ב צרופים.

וכן בכל עולם ועולם, לפי ערכו. כי בשם הוי”ה יש ב’ אותיות ה’, ולכך אין כ”ד צירופים כמו כל תיבה ברת ד’ אותיות שונות שבונות כ”ד בתים.

אולם לתתא שנעשה ד’ יסודות שונים, יש כ”ד צרופים, והבן.