בדרך הבעש”ט ותלמידיו השורשיים [#3493]

שאלה:

ידוע בשבחי הבעש”ט, שלפני פטירתו אמר שיחזור לעולם בסך איזה שנים (ספק בדיוק כמה) אם לא יבוא הגואל, אך יהיה בענין אחר. והנה בודאי היו הרבה צדיקים שהיו בחינת ניצוצי הבעש”ט שהאירו דרכם על פי שורשם הפרטי, אך האם היה צדיק אחד במיוחד שחידש דרך הבעש”ט באופן כללי ששווה לכל נפש?

תשובה:

כנס”י בנויה באופן של ע’ נפש וב’ שורשים על גבם, ולעומתם אוה”ע, ע’ אומות, והשרשים על גבם הם ישמעאל ועשו. כן הדבר בדרך הבעש”ט, ע’ פנים לה, ושורשיה ברסלב וחב”ד. ברסלב סוד חכמה דרדל”א, חב”ד בינה דרדל”א, והבעש”ט אחד שעל גבם. והשאר ענפים להם.