האם הרב יכול להמליץ בפרטות איזה ספר ללמוד [#4254]

שאלה:

בהמשך לתושבה לשאלה 3931
שלום רב,
שאלת המשך לכבוד הרב,
בהמשך לתשובתו של הרב לגבי החלק שעוסק ב “לימוד של נפש פנימי”
 האם הרב יכול להמליץ בפרטות איזה ספר ללמוד באיזו הוצאה עם איזה פרוש?

תשובה:

כדאי להתחיל בספר מכתב מאליהו בחלקים העוסקים בעיקר בנפש, ולא בחלקים העוסקים בביאורי אגדות.