בחורים בישיבה קטנה לעבודת השי”ת [#7411]

שאלה:

לכבוד מו”ר הרב שליט”א

האיך הדרך לחבר בחורים בישיבה קטנה לעבודת השי”ת, בפרט בדור הזה, והאם הספר מסילת ישרים מתאים לגיל זה?
תודה רבה על שהרב מקדיש מזמנו היקר לענות לעם ישראל, וכפי הניכר מהספר שאל לבי שהרבה קניתי ממנו ג”כ!

תשובה:

כן. לחבר אותם לתפיסה פנימית נפשית, ומעט שכלית.