בלבול בעבודה בדרך חב”ד [#3139]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
יש לי חבר שמאוד מתחזק על ידי כתבי חב”ד,(תניא צ’צ רש”ב,) אבל ביחס לריבי האחרון יש לו חששות או יותר נכון הוא מרגיש בלבול וזה מונע ממנו להתחבר למאמרים ולעצות שלו מצד שני הוא מרגיש שהוא מפסיד משהו כי מי שמחובר אליו חי באופן שלא יכול בלעדיו ומוצא את סיפוקו בכל בעיות החיים בכתביו החששות הם כנראה מצד ההתנגדות של העולם הליטאי עליו שכינו אותו בכל מיני דברים עיין מכתבים ומאמרים שואל אותו חבר ברשות הרב האם הם צודקים ויש להתרחק מכתביו והאם טענתאומרים שהוא עדיין חי רק כשנתכסה מעינינו פסולה לגמרי או שיש סימוכין למהלך כזה ועוד שאלה ברשות הרב האם יש צדיק שהגיע לשער ה”נ” ומי שהולך ומתמיד בעצות של הרב שליט”א כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא האם יתכן שיהיה לו ספק האם הגיע למצב הזה או שאם הגיע ודאי ברור שזה זה תודה רבה הרב

תשובה:

א. על כל אדם לברר את חלקו שלו, וכל מחלוקת בקדושה נקראת כל מלשון “חלוקה”, שכל אחד דבק בחלקו, ובחיצוניות זה נראה מחלוקת כפשוטו.

ב. כל דבר בבריאה שנסתלק יסודו שקיים אלא שנסתלק מראייתנו, כי העבר קיים לגמרי אלא שמכח פגם הראיה נראה כאינו.

ג. כל מי שהגיע לשורש נשמתו הגיע לחלקו בשער הנו”ן הפרטי.

ד. כשם ששמואל תחלה נסתפק בנבואתו כן הוא בכל מדרגה שתחלתה ספק ואחריתה ודאי.