בענין האדמו”ר מליבאוויטש [#2124]

שאלה:

בענין האדמו”ר מליבאוויטש
שלו’ להרב שליט”א.
מהי המבט הנכונה איך להסתכל על הרבי מנחם מענדל שניאורסון, האדמו”ר מליבאוויטש? מהי דרך עבודתו, ואיזה סוגי נפשות יכולים להתדבק בדרכיו וספריו? האם יש ללמוד ספרים שלו? מה היה השורש של ההנגדות כלפיו, ומה כל אדם יכול לקחת ממנו?
תודה מאד להרב. ישעי’ יהודה

תשובה:

א. מסירות נפש למען ישראל, לגלות אלוקות בעולם השפל מדרגה שביעית

ב. כל אחד יכול למצוא אצלו נקודה מחייו.

ג. כן.

ד. ניסה לקרב הגאולה בכח הן באופן מעשי והן אור שבוקע ופעמים אינו מעמיד רק את ההלכה כעיקר אלא הטבת הבריות וגילוי אלוקות, אם אינו סותר את ההלכה, אולם מקפיד מאד על הלכה.

ה. מסירות נפש ואהבת הבריות זולת תורתו