בענין כללים ופרטים בעבודת ה’ בספרי הרב [#2789]

שאלה:

הרב שליט”א אמר בס’ בלבבי ח”ו שאע”פ שיש הרבה פרטים בעבודת ה’ יש נקודה אחת המקשר את כולן, והוא – שצריך לחפש את הבורא ע”י כל פרט. האם ניתן לומר שמערכת “בלבבי” ו”דע את” הוא הכללים של עבודת ה’ והנפש, ומערכת ה”ארבעת היסודות” הם הפרטים.

תשובה:

יש כלל אחד גדול, והוא נחלק לפרטים. וכל פרט אף הוא גופא כלל פרטי, שמתפרט לעוד פרטים. ולפיכך ביחס הזה ארבעת היסודות, הם פרטים. ביחס ל”בלבבי” ו”דע את”, שהם כללים. אולם גם הם ברובם המוחלט, פרט ביחס לכלל הגדול, חיפוש של הבורא, כפרטים בתוך חיפוש זה.