בענין נקודה הפנימית של ימי ספירת העומר [#2792]

שאלה:

אדם פותח ספר על ענין ספירת העומר ומוצא בה הרבה ענינים לעבוד בהן: כיון שמתו תלמידי ר”ע בימים אלו, על כן צריך לעבוד בימים אלה אל שנאת חנם, על קנאה, על צרות עין בלימוד, וכו’. ולמ”ד שלא ברכו בתורה תחילה” ע”כ צריך בימים אלה לקנות יותר אהבת התורה, יותר כובד ראש ללימוד, ללמוד יותר מוסר, וכו’. וגם ימים אלו הם תיקון המידות בכלל, כיון שהם כנגד המ”ט ספירות, ועכשיו יש הרבה ספרים שמבאר עבודת כל יום בספירת העומר. השאלה היא, מהי הנקודה המאחדת את כול נקודות הללו, שע”י האדם יכול לקנות את כל הנ”ל? ובנוסף לכך, יש גם את עבודת מ”ח קניני תורה, שיש בהן הרבה מידות שצריכים לקנות, וגם יש את כל היסודות של מכסת אבות שלומדים אחר פסח עד תשרי. א”כ איך האדם יכול לסדר עבודתו בימים הללו ולשמעור עצמו מפיזור הנפש?
תודה מאד להרב

תשובה:

על האדם לקחת את הנקודה שבה עובד עד השתא ולהמשיך בה. ויתר על כן למצוא בה נקודת דקות חדשה שמאירה מתוך אור הימים הללו