בענין שיעורי הרב על ראש חודש [#2793]

שאלה:

שמעתי את כל סדרת הרב על ראש חודש – עבודה וראש חודש – מהות, וראש חודש – מזל, ורוב השיעורים של ראש חודש – שבט. רצוני לדעת מה היה מטרת הרב בשיעורים אלה. וגם רוצה אני לדעת אם זה סולם של עליי’ אחרת (וא”כ לכאורה הראשית של סולם זו מתחיל מחודש ניסן שהוא ראש לכל החדשים). מי שנולד באיזה חודש, האם עבודתו קרובה יותר למהות, מזל, שבט וממילא ה”עבודה” של החודש זה? למשל, מי שנולד בחודש סיון, האם זאת נאמר שעבודתו להתקשר יותר אל המושג של “תאומים” ומשמעותו, ולהתקשר יותר להעבודה של התיקון של שבט ראובן? ועוד, האם שיעורים אלו הם שיעורים של בנין עבודה, שלב אחר שלב, או אין סדר לזה (וא”כ “עבודת” החודש סיון לא צריך להיות קודם בדוקא ה”עבודה” של חודש תמוז?

תשובה:

יש מזל יום ומזל שעה ומזל חודש, וכל מזל זהו לבוש של הנפש. ויש דרך לעבוד מצד עצמות הנפש, וזהו עיקר מדרגתם של ישראל, כי אין מזל לישראל. ויש דרך לעבוד דרך לבושי הנפש, מזלות אלו.

השיעורים נסדרו לפי סדר החדשים, אולם אינם סדר של עבודה מוכרח אלא אפשרות למי שקובע את עבודתו לפי סדר החדשים, סדר המזלות. כי יש סדרים רבים לבריאה, ולפ”ז סדרים רבים לעבודה, וזהו אחד מן הסדרים