גילוי כח ההויה בדור שלנו [#1204]

שאלה:

גילוי כח ההויה הוא יסוד כל העבודה הפנימית כמו שמאריך הרב בהרבה מקומות, וא”כ למה לא נזכר מזה בספרי המוסר וחסידות מדורות הקודמים עכ”פ לפי מיעוט ידיעתי.

.

תשובה:

זהו פנימיות הסוד שמתגלה קרוב לזמן גילוי משיח וזהו אורו של משיח שהולך ומאיר יותר ויותר