גישה אל אינטואיציה של המוח [#2947]

שאלה:

שמעתי פעם בשיעור שבן אדם יכול להשיג / לשמוע קול פנימי / מדריך דרך דמיון מודרך כדי לקשר לאינטואציה שיושב במוח- האם זה נכון? אם כן, איך זה מתאים עם מה שכתוב בסיכומים מהשיעור בקשר ללא באמת בשמיעת קולות?

תשובה:

בס”ד. קול השי”ת מן עשרה מאמרות ועשרת הדברות עדיין עומד בתוקפו, וכן אמרו חז”ל בת קול יוצאת בכל יום מהר חורב ואומרת וכו’, ואלו הם קולותיו של קב”ה וכן קול הנבואה שהיה גלוי בעבר אולם פסק. מלבד כך יש את קול נשמתו הפרטי של נשמתו של האדם, המשמיעה קול בכל עת לפי דרכה. אולם מכיון שהאדם מולבש בחומר עב וגס, לכן על דרך כלל כמעט אינו שומע קול זה, ואף אם שומע, לרוב עביותו שומע קול מעורב רוחני וגשמי, קול בלתי מבורר. ולכך כל זמן שאדם לא זיכך את עצמו, שמיעת קול יש בה מן הסכנה, כי שמיעתו בלתי מבוררת ובלתי מדויקת, ואם הולך אחר קול זה יכול ליפול בדרכו.

ורבים הם בנ”א שמנסים לשמוע קול זה בדורינו בכל מיני צורות, ושמיעתם בלתי מבוררת אלא מעורבת, ובזה טועים ומטעים אחרים באמת המעורבת עם דמיון.