דירה מעל בית מדרש המשך 3207 [#3431]

שאלה:

דירה מעל בית מדרש המשך 3207

לכבוד מו’ר הרב שליט’א.

דיברתי ישירות אם הרב שהניח את אבן הפינה (שהוא בעצם ג’כ היזם של הפרויקט) והוא הבאיר לי שבשעת הנחת אבן הפינה,הוא התנה לפני עשרה אנשים שלא היה כלל קדושה,לא קדושת בה’מ/בה’כ באותו מקום (שעליו יבנה ‘בית המדרש’), אלא אותו מקום רק היה כ’קלויז’,בית ועד לכחמים.
ועוד שבמיוחד בנה את הארון הק’ מחוץ לשטח בניין הדירות, וגם בנה קומה מפולשת כנ’ל (שאלה 3207).
מצטער לשאול כ’כ הרבה פעמים בנושא, אולם תורה היא וללמדה אני צריך. אנני רוצה לעשות משהוא שלא היה לכתחילה.

האם לפי כל הפרטים הנ’ל,
1.אפשר לגור בדירה באמת ואמונה בלי כל פיקפוק,וחשש.
2.עדיין ראוי ללמוד ולהתבונן כל יום מעט בעניין ‘מורא מקדש (מעט)’.
3.בקשה האם עט’ר הרב שליט’א, יכול בטובו לתת ברכה ל’ישוב טוב ומבורך’.

מודה לרב מאוד מעומקע דלבא על התשובות בפרט,ובכלל על ה’קילוריון לעניים’ בכל דבר שבקדושה.

תשובה:

א. כן.

ב. ראוי. אם זימנה ההשגחה שתדור במקום כזה אות הוא לצורך של בירור ועיסוק בזה.

ג. ישוב טוב ומבורך ברוחניות ובגשמיות.