האם האנטישמיות ברחבי העולם סיבה לעלות לארץ ישראל עכשיו [#2804]

שאלה:

לכבוד הרב, שליט”א
שאלה עם עלייתה של האנטישמיות ברחבי העולם ופיגועים ואנטישמיות עכשיו בממשל האמריקאי איך אפשר לדעת אם בורא העולם שולח את העם היהודי מחוץ לישראל מסר לעבור לארץ ישראל? איך ידעו היהודים בגולה מתי הגיע הזמן לעבור לישראל?

הנסיבות שונות עכשיו מכפי שהיו לפני המלחמה, אך כיצד יש לראות את האנטישמיות הגוברת ואת שופט כאשר הגיע הזמן לעזוב את הארץ הם מתגוררים כדי לעבור לארץ ישראל – כולנו שמענו סיפורים על אלה שיכולים להיות  עזב את אירופה לפני המלחמה וחיכה זמן רב מדי

תשובה:

המצב הפשוט (מלבד נידון מצות ישוב א”י גדרה וזמנה) שנפש ישראל חושקת להיות בפלטרין של מלך, לחיות בקרבתו. ולכך פשוט בכל עת ובכל שעה ש”המושכל ראשון” הוא לגור בא”י.

אולם במושכל שני ישנם סיבות נוספות. כגון צדיקים שפחדו להיות בקדושה זו בבחינת קרבת הארון שמכלה את נושאיו. או מפני השפעה לצאן מרעיתם, ושאר זיכוי הרבים. או אצל שאר בנ”א מפני תלותם בהשתדלות לצורך פרנסתם לפי מדרגתם, וכן חינוך הבנים ובנות, כל אחד לפי ענינו. ופעמים המציאות לצורך קיום כבוד או”א, ופעמים צורך חברתי-קהלתי, שאדם מרגיש שחיותו במדה רבה תלויה בחברה-קהלה. ועוד ועוד כיוצא בזה.

המאורעות האחרונים הם בת קול לעורר את ה”מושכל ראשון”, שיהא תקיף וחזק מאוד. ואח”כ לשוב ולשקול במושכל שני עוד פעם בישוב דעת ובקשת אמת אצל כל יחיד ויחיד מה ראוי לו לעשות למה.