איסור השימוש באתרים באינטרנט אף לצורך לימוד תורה, שימוש ב”מייל”, צפייה בשיעורי תורה בווידיו [#6257]

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט”א.

א. תורה היא וללמוד אני צריך. לפי דברי הרב שנאמרו אמש [דרשות, דרשה מספר 130 על מהות התקופה לאור נגיף ה”קורונה”], גם האתר של הרב בכלל, והאמת שגם המייל הזה בכלל. משמעות דברי הרב הייתה שאין מקום לחלק, ואם יש מקום לחלק, נוכל גם להגיד שלמה שמנסים לקיים הרבצת תורה יש מקום.

ב. וגם איך נוכל להגיד שכלי זה הוא טמא בעצם, כל דבר אפשר להשתמש בו דבר מועיל ודבר הורס, וניתן לבחירת המשתמש.

אני יודע שהוא כרוך בסכנות עצומות שאני מכיר מבפנים, לא רק מה שניתן להשיג עליהם, אלא בעיקר הרס צורת אדם כדברי הרב אמש.

ג. אגב, שמעתי על רב אחד שיש לו מעל מאה תלמידים כאן, שהיה שרוי בחו”ל עבור ניתוח, ששאל לרב שלו כאן בארץ שהוא מלאך ה’ צבאו-ת, מנותק מדברים אלה, אם להגיד שיעור בשידור חי בווידיו, והשיב הרב: “בשביל זה נברא”. אולם לפי דברי הרב אמש אין שום מקום להשתמש בשום אופן.

 

תשובה:

א. כל האתרים בכלל, ואין להשתמש בהם כלל ללא יוצא מן הכל אף לדברי תורה.

ותחילתם של אתרים אלו מעולם לא נועדו לשומרי תורה ומצוות, ומעולם לא הוקם על ידי שום אתר. אלא שאחד מן לומדי תורה זו, שמלאכתו באתרים אלו, חפץ לזכות את אלו שאינם שומרים תורה ומצוות ולקרבם, ולכך הקימו, וגם זה דיעבד גדול ביותר, ומצידי הוא שב ואל תעשה, אולם אין דעתי נוחה מן הדבר כלל וכלל, ואינו חלקי כלל וכלל.

אולם ברור הדבר שכל מי שיראת ה’ בלבו, אין לו להתקרב וללמוד תורה בכל מקומות אלו כלל וכלל, ואין לחוש כלל לביטול תורה ועבודת ה’, כי אין יונקים מן הטמא, אבי אבות הטומאה, ויותר ממה שנטהר נטמא. והוא בבחינת “מטהר את הטמאים ולמטמא את הטהורים”.

ולצערי הגדול ביותר, עקב כך שהתירו רבנים רבים שימוש במכשיר זה בפיקוח, נגרם שגם שומרי תורה ומצוות משתמשים בזה, וכן רבים מבני חו”ל ששם הדבר פרוץ ביותר.

אולם זה נגד רצונו ית”ש, ולכך זהו נגד דעתי. וכל השומע לי יפרוש אף מאתר זה מיד.

ולא להשתמש בשום אתר, ואף אתר זה בכלל, ופשוט וברור.

לעומת זאת, “מייל” שכל עניינו דואר בלבד, בדיעבד אפשר להשתמש בו.

ב. כלי זה אינו טמא בעצם, אלא פנימיותו ההארה של אחד בעצם, וחיצוניותו נפלה לידי הסט”א בכלי זה.

ג. שיעור בווידיו כל שאינו משתמש ברשת יש להשתמש בו לקדושה לפי מדרגת הדור.

והנני שב וכופל, שרצונו ית”ש שלא ישתמשו בשום אתר, ואף אתר זה הוא בכלל מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים.