הלבד [#1550]

שאלה:

בדע את עצמך,  הרב מרחיב את העבודה שיש על האדם לבנות את המקום ה”לבד” הן במחשבה הן בדיבור והן במעשה,  השאלה שלי האם מה שהרב מרחיב בדע את התבודדותך היא אותה עבודה בעומק יותר וא”כ האם ניתן לשלב את העבודה?
(אני מתכוון שבאמצעות ההתבודדות האדם יתרגל לחיות לבד באופן מעשי שהוא נמצא בין האנשים מחוץ להתבודדות עצמה… )
תודה רבה

תשובה:

אלו ב' פתחים ודרכים להגיע ללבד.
ולפיכך התכלית אחת – הגעה ללבד.
אולם הדרך שונה, ולכך על דרך כלל לא ראוי לעשותם יחדיו אלא כל אחד לפי טבעו, ואפשר בזה אחר זה, תקופה אחר תקופה.