הסגר הקרוב [#9260]

שאלה:

שלום כבוד הרב
הרב מה עלינו לעשות לגבי ההוראות של משרד הבריאות הגבלת כמות המתפללים לתקופה של 3 שבועות ( שקיבלתי ידיעה של מישהו ממשרד החינוך שאמר שהם אומרים לכם שלושה שבועות כדאי להרדים אותכם אבל זה הולך להיות חודשיים לפחות ). האם עלינו למסור נפש ולהורות לכל התלמידים בתלמודי תורה וגם רבני הבתי כנסיות להגיע בהמונכם ללמוד כרגיל , או להיכנע למה שהם אומרים לנו.
אני שואל כי היום שברור לרובנו אני חושב שהקורונה זה לא מגיפה בכלל ואין סיבה לסגר וזה אומרים טובי הרופאים בארץ ובעולם , והם אומרים שהם משקרים הממשלה . וגם הם משקרים בכמות מתים ברוב המקרים כי יש להם הנחיות לכתוב על כל מי שמת כמעט שמת מקורונה, וברור לנו כבר שהם פשוט מצאו דרך מדהימה לשבור ולהרוס את העולם החרדי, וזה כל כוונתם בראש ובראשונה, ואפילו ברוך השם רבנים מסויימים כבר מדברים על זה מה שהיה ברור למעטים היום ידוע לרבים מאיתנו.
אז מה השם דורש מאיתנו האם למסור נפש וללמוד כרגיל ולהתפלל כרגיל אף על פי שיקבל דוח או להיכנע להם ולהגיד זה מאת השם הגזירה ולקבל באהבה?
כי אולי זה כמו שהיה בכל התקופות שנגזרו גזרות רוחניות על עם ישראל אז עם ישראל למרות שידע שזה מאת השם הם הבינו שצריך למסור נפש וזה רצון השם ,להילחם כשזה מגיע לרוחניות של ילידנו .או שמא רק להתפלל שהשם יתברך יבטל את הגזירה ולעשות מה שאומרים מלכות הרשעה הזאת שהקב”ה יעביר אותה עוד היום מאיתנו .
אני שואל כי בפעם הראשונה הרב אמר שזה רצון השם וזה רצון השם שכל אחד יתחבר לעצמו ולהשם ישירות, השאלה האם זה גם עכשיו , ואם כן , למה זה שונה כמו שאמרתי מקודם שבכל התקופות בעם ישראל שנלחמו האויביים בעם ישראל ברצונו ללמוד תורה ולקיים מצוות ומנעו ממנו עם ישראל עשה הכל כדאי ללמוד ולא להתייחס אליהם, וגם נלחמו פיזית ?

סליחה על הבלבול קצת בדברים שנכתבו

תודה רבה לרב.

תשובה:

עיקר עסקנו עם הבורא עולם ולא עם השלטונות.

כבר נתבאר שתקופה זו היא הארת יחידה, ולכך המהלך יחידי. אולם לפי גדרי ד’ אמות של הלכה בלבד. ובזה שונה גזירה זו מגזירה שבכל הדורות.