התלהבות שלי [#9236]

שאלה:

אבקש מכבוד הרב לעזור לי לעשות “מלאכת בורר”…

יש בעולם שש מליארד ויותר בני אדם, בתפילות ראש השנה אנחנו מתפללים שכולם ידעו ויכירו מלכותו של השם יתברך…. הרי בודאי זה כפשוטו.
אנושות כולה צריכה להכיר את השם… בפועל.
איך אפשר לעשות את זה?
האם עבודה פנימית שרב מציע יכולה להביא לתוצאה של התגלות משיח צדקנו?
על פי שכלי הדל.
התשובה היא – לא.
כל עבודה פנימית שאינה מתחברת לתסיסה משיחית של העם ושל הכלל ישראל בחיצוניותו … אינה יכולה לגלות אור חדש על ציון…
כל גדולי עולם מאז ועד עכשיו חיו את התסיסה המשיחית הזו בליבם…
וכל מי שלא חי… הוא לא בפרשה כלל.
הוא יכול להיות תלמיד חכם,  ולשמור על “פח השמן הטהור” וכו’
אבל לא שייך לאור של לעתיד לבוא…
אולי אני טועה.
אבקש מכבוד הרב לעזור לי בהתלהבות שלי.

תשובה:

על ידי שישיג יחידה הפרטית שלו, מתוכה יוצא הארה לכל העולם.

אחר ההתלהבות נצרך השקטה, כדכתיב לא ברעש ה’, וגו’, כי אם בקול דממה דקה.

התסיסה היא התעוררות שאחריה בא השקטה. יש מבט אחר על החיים מהמבט שהינך רואה. הינך שואל ממבט אחד, והנני משיב ממבט אחר. ולכך לא כ”כ נראה לי שתהא הבנה בהירה של התשובה.