זיהוי האני [#1019]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א יש לי שתי שאלות:
1.’המטרה שלי כאן בעולם היא שהנשמה תהיה אצלי בגילוי ולא הגוף’, מי הוא ה’אני’ הזה שעליו נלחמים הגוף והנשמה מי ישלוט בו?
2.האם הדרך לבטל את התנועה הקיצונית (העכשוית) היא ליצור תנועה קיצונית הפוכה, שאם אני עכשיו בהתפשטות יתר, אני יביא לעצמי דבר שמביא אותי לידי התכנסות, ואם לא זו הדרך מהי הדרך.

תשובה:

א. הרוח.
ב. לאזן. אמנם בתחילה אפשר תנועה הפכית כדברי הרמב"ם שילך לקצה השני כדי לחזור לאמצע – שביל הזהב. אולם זה דרך יותר מסוכנת ועדיף לאזן מתחילה.