זיכוך העצלות הנובע מן יסוד העפר [#1393]

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב!
רציתי לשאול האם התבוננות בריחוק{במחדו”מ ובכללות הנפש} מהקב”ה תוביל להתעוררות יסוד האש שבנפש{כח הכילוי} ועי”כ יזדכך יסוד העפר מצידו הרע שמושך לעצלות ?
אם לא ,מה כן יוביל לזיכוך יסוד העפר -העדר התנועה ?

תשובה:

בכללות זיכוך העצלות הנובע מן יסוד העפר, יש לו ד' מדרגות זיכוך:

א. מצד יסוד האש - כח כילוי, כלות הנפש.

ב. מצד יסוד הרוח - תנועה, "נרדפה לדעת את ה'", עד השגת רוח הקודש.

ג. מצד יסוד המים - אהבה בתענוגים.

ד. מצד יסוד העפר - תנועה מתוך יציבות של בניין. ולמעלה מכן כמ"ש, העדר תנועה - דבקות בא"ס, שכביכול אין בו תנועה.