יום כיפור – וידוי ל ע”מ [#1329]

שאלה:

שלום וברכה.
אנחנו (ע”מ) אומרים ביוה”כ וידוי הגדול על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. ושם מופיע כל מיני עבירות שבטוח אני לא עברתי עליהם, כגון לא תקענו בשופר בר”ה. וכדומה. ואם כן למה אומרים אותם?
שמעתי שאומרים ב’ תשובות בענין. א) אולי בגלגול הקודם. ב) מתודים בשביל אלה שלא קיימו.
מה שקשה לי ע”ז. שקשה להרגיש אשמה כל שהיא כשמדובר על הגלגול הקודם וא”כ ח”ו הוי מתוודה אחד בפה ואחד בלב. ועל התירוץ השני וודאי שאיני מרגיש אשמה על אלה שאיני מכיר אותם ואיני מחויב אפילו במצוות תוכחה.
אשמח לקבל תשובה מהרב לפני יוה”כ בברכת גמר חתימה טובה.
ישר כח!!!

תשובה:

ככל שהאדם חי חיי פרוד ופרטות, הוא דבק בעצמו ובגלגול זה בלבד. אולם ככל שנפש האדם, מתגלה בה פנימיותה, שהיא חלק מן אור הכלל, אזי נפשו מסתכלת על עצמה בכללות יותר, מראשית יצירתה בראשית ימות עולם ועד עתה. ולכך היא מחוברת נפשית לכל התהליך מתחילתו ולא רק לגלגול זה. זה עניין נפשי פנימי, ולא שכל חיצוני בלבד.
וכן ככל שהנפש, נגלה בה אור הכלל, והיא חשה עימם אחד, האדם חש ומרגיש את עומק צער החטא של האחר. וזו מדרגת כה"ג שהיה מתוודה עבור כל ישראל. ועל כל אחד להשיג בזה, ולו מעט לפי ערכו.