יסוד האש ביחס לאשה ולשמש [#3468]

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב,
ראינו בשיעור על כח הבכי בחודש אב שהרב מביא את דעת חזל שבכללות יסוד האש שייך יותר לאישה. אם מסתכלים על היסודות לפי סדר הופעתם בבריאת העולם המאור הגדול, השמש, המייצג את יסוד האש נראה דווקא ככוח משפיע ולא כמקבל. האם הרב יכול ליישב את הסוגיה?
בתודה מראש על התשובה ועל הלימוד והשיעורים המחיים.

תשובה:

נודע בדברי הזוה”ק שלצורך מיתוק הדינים והגבורות נעשה החלפה של ימין ושמאל. דהיינו שבטבע הימין שמדתו חסד קר, מים. והשמאל שמדתו דין, אש, חם. ולצורך המיתוק החם בדרום שם חמה דרה, והקור בצפון.

וכן בפסולת שיצא מאברהם שמדתו חסד, ישמעאל עומד ביד שמאל.

ובפסולת שיצא מיצחק שמדתו דין, עשו, עומד ביד ימין.

ולכך הזכר שמדתו חסד, גיבור וחזק יותר. ולכך נקרא גבר ע”ש שהוא גיבור. ולהיפך הנקבה שמדתה דין, חלשה יותר, “תש כחו כנקבה”.

וכן השמש שדרה בדרום חמה כי החם נעתק מן הצפון לדרום, מן שמאל לימין.