ישועה לחולה [#7810]

א' תמוז התש"פ

שאלה:

האם הסגולה של הנפשה”ח מועיל ע”י אחרים
להחולה או שהחולה עצמו צריך להתבונן בכך? ואם כצד א’, איך זה פועל שע”י אחרים
חושבים באין עוד מלבדו אז זה גורם ישועה להחולה, ומ”ש משאר דברים שאחרים
יכולים לעשות בעדו?

תשובה:

א. גם וגם.

ב. כי משעבדים את חוליו לקב”ה ולא לשאר כוחות. ומקשרים נפשו למדרגה זו, ועי”ז מקבל הארה משם.