כוח הדילוג וכוח ההרכבה [#1279]

שאלה:

אני תלמיד מובהק של הרב משה בויאר שליט”א, הוא דיבר בשיעור על כוח המדמה שבמוחין ובלב והביא שיש עוד שני כוחות שנקראים כוח הדילוג וכוח ההרכבה. רציתי אם אפשר הסבר יותר מורחב לכוחות אלו

תשובה:

המדמה מדלג מעניין לעניין, ומחברם זה לזה, על ידי נקודה אחת בלבד שדומה זה לזה. והרי שביחס לשיעור הנקודות, זהו דילוג, וביחס לאותה נקודה, זו הרכבה.

[לדיון נרחב יותר בנושא זה - דע את מחשבותיך]