כוח העונג שבנפש [#1477]

שאלה:

שלום וברכה,

לומד עם חבר בספר “דע את נפשך”.

אנו מתקשים בהבנה של הפרק על כוח העונג שבנפש.

כתוב שם על העונג שנוצר עקב החיבור בין הרבדים הפנימיים לחיצוניים שבנפש.

האם הרב יכול לתת דוגמאות מוחשיות של חיבורים כאלו.

רוב תודות ויישר כוח בזכויי הרבים.

 

תשובה:

כל ענג נובע מגיריו והתחככות עם דבר אחר, וזהו כל יסוד התענוג

אדם נהנה רק אם קדם לכך גירוי, וככל שהגירוי גדול יותר, כן גודל התענוג, וזהו בחינת "מים גנובים ימתקו".

באופן נפשי לדוגמא, יש תענוג של חיבור הדיבור עם המחשבה. וכן חיבור של המעשה עם המחשבה. וכן חיבור של הרגשה עם המעשה.

כגון נתינה חצונית כמעשה, לעומתה נתינה מתוך אהבה.

דוגמא נוספת פנימית יותר, חיבור הכח הפונה לזולתו שבנפש עם הכח הפונה לעצמו.