כיצד ידע מהי מדתו המקולקלת ביותר [#2116]

שאלה:

לכבוד הרב, שאלה נוספת בבקשה.
למדתי בסיעתא דשמיא את דע את הרגשותיך וגיליתי שאני צריך לעבוד על כל המידות. שאלתי היא מה סדר העבודה? כיצד יודעים מהי המידה המקולקת ביותר שלי, שהיא הלבושי הורים שהיא עיקר עבודתי?

תשובה:

בכללות המדה שאדם נכשל בה ביותר, והיא היותר קשה בעיניו להתגבר עליה, היא שורש המידה שאינה מתוקנת.
בפרטות ממולץ לשמוע את סדרת דע את מידותיך מבוא להכרת הנפש, הכרת הנפש, ותיקון הנפש, הדרכה מעשית, ולאט לאט מתוך בירור עצמי עקבי, בס”ד להגיע להבין ולהכיר את חלקו שלו.