כיצד מיישמים את ההדרכה בספר [#2685]

שאלה:

אדם שעובד לפרנסתו וטס לפגוש לקוחות באופן תדיר ( מתגורר בחו”ל) וקובע כל יום עיתים לתורה וקורא הרבה מספרי הרב וגם משפחתו לא ברמה רוחנית ותורנית גבוהה אפילו יחסית נמוכה כיצד יכול לממש את ההדרכה בספר “מורה הפרישות ודרך הפשיטות” שלא יגרע חלקי גם מצורת החיים הפנימית אליה אני משתוקק הרבה

תשובה:

יעשה למעשה כפי המבואר בספר בלבבי משכן אבנה חלק א’, וידביק מחשבתו אט אט, בעולם הפנימי במחשבה והרגשה, ולאט לאט בס”ד יחיה יותר ויותר בתוך עצמו בפנימיותו, בתוך עולם עשיר ורחב. ובמדה זו יתנתק נפשית אט אט באיזון נכון ומדויק מעולם החיצון.