לחיות עם נשמה בלי גוף [#1122]

שאלה:

בספר מועדי השנה [של הרב] עמוד קפז “לחיות עם נשמה בלי גוף” שזו צריכה להיות השאיפה ושהטהרה נובעת מהתנתקות מהתענוג החיצוני וכו, כיצד הדברים יכולים להיות שייכים לבעל בית איש עסקיפ הנע ונד בעולם משפחתו תובעת גשמיות בכל המובנים ואם אין מספיק זה מערער את היחסים במשפחה בין בני הזוג ובכלל כיצד אפשר למצוא את האיזון לחיות חיים של גוף ללא נשמה חיים פנימים עמוקים חיים המנותקים מעונג חיצוני כאשר סיגנון החיים בפועל ממש שונה. הלב משתוקק אבל יש רצון גם בפועל להגיע הכי עמוק שאפשר.

 

תשובה:

יש למצוא זמן מסוים שמנותק מן הכל ולו זמן קטן.
וכן יש לבטא את השתוקקות הלב בפה מלא. ולהרבות בתפילה על כך מעומקא דליבא במקביל לזמן מועט שחי כך בפועל.