לרכז את המבט על נקודה אחת [#3571]

שאלה:

מובאת בספרים הקדושים עצה להביט בנקודה ולהתמקד בה, כגון להביט בנקודה שבאות בי”ת שנמצאת במילה ‘בראשית’. האם זה תרגיל מומלץ על מנת לקנות ריכוז?

תשובה:

ודאי שבשלבים מסוימים כן. רוב הבעיות נובעות מחוסר איזון של ארבעת היסודות. ולכן הלכנו במהלך של טיפול ממוקד לכל בעיה פרטית. מלבד הטיפול הממוקד הנצרך לכל בעיה פרטית, ניתן להשתמש בעצה הזו כעבודה כללית לשיפור הריכוז. וצריך לשים לב שזה משתלב עם שאר העבודות, ולא גורם ללחצים נפשיים כאלה ואחרים. אבל בוודאי שבשלבים מסוימים של העבודה, זה דבר חשוב ונפלא מאוד.