רמות האדם [#1323]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רצוני לשאול:
א. הייתכן ואנשים לכאורה פשוטים ( ללא מעלות רוחניות יוצאות דופן הניכרות בעולם המעשה) נשמתם חצובה מעולם מאד גבוה כגון אצילות?
ב. האם וכיצד ניתן לדעת מאיזה עולם הנשמה חצובה? תודה על התורה הגנוזה שאתה מוריד אלינו.

תשובה:

א. כן. אלא שהיא נמצאת בכיסוי, ויש לה גילוי דק מאוד מתוך הכיסוי.
ב. עשייה - מעשה
יצירה - הרגשה
בריאה - מחשבה
אצילות - דבקות
עשיה שביצירה - מדות בפועל - דוגמת חסד תולדת אהבה
יצירה שביצירה - כולו הרגשה
בריאה שביצירה - חכמת המידות וההרגשה
אצילות שביצירה - דבקות במידות - "הדבק במידותיו".

וכן על זה הדרך בשאר.
ויש לו לאדם לברר נפשו לפי הנ"ל, להיכן נוטה ומחוברת במדרגתו עתה ובשורשה.