מהות דרכו של “בעל הסולם” [#3129]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,

התבוננתי בדברי הרב על ההבדל בין מוסר לבין חסידות ועל מהותם ודרכם של גדולי המוסר והחסידות ונהניתי מההגדרות.
א. ברצוני לשאול להיכן משתייכת דרכו של מוהרי”ל אשלג זצ”ל “בעל הסולם” שאני נהנה ללמוד בחיבוריו?
ב. האם זו שיטה שונה בלימוד קבלה ומה אופייה?
ג. באיזה שלב או דרך נכון ללמוד את ספריו של “בעל הסולם”?
תודה רבה,
מעוז איטח
משוחרי תורתו של הרב מאיר רכסים

תשובה:

א. תורתו בסוד מסך שע”י נעשה הכאה, ונוצר אור חוזר. ולכך בעומק כל פרטי תורתו שורשם באור חוזר של תורת הקבלה, היפך פשוטם של דברים באריז”ל שהם אור ישר.

ב. כנ”ל.

ג. אחר לימוד זוה”ק ועץ חיים, פתחי שערים לגרי”א חבר, לשם, ואז צורת הלימוד בכל פרט להתבונן איך הדבר מתראה לפי שיטת זולתו ואיך הדבר מתראה לפי שיטתו, פרט אחר פרט עד כמה שניתן, ועי”ז האדם קונה את האור ישר והן את האור חוזר. אדם הלומד תורתו תחלה, זהו אור חוזר ללא אור ישר.