מהו הרע בחול המועד ללכת ל”לונה פארק”, גני חיות, טיולים וסיורים [#476]

שאלה:

חול המועד – בימינו דור “הקידמה”, המונים ממלאים את הגנים והשווקים, הולכים ל”לונה פארק” גני חיות טיולים וסיורים, וכן כל כיוצא בזה. והשאלה הנשאלת מהו הרע במיעוטו? האם לאפשר לילדים ללכת לכל המקומות האלה כדי שלא יתמרמרו ויושבת אצלם שמחת החג, או שמא יש למונעם מכל זה מחשש הסחפות למחוזות שאינם לפי רוח התורה הקדושה?

תשובה:

יש לחפש את הדבר העדין ביותר שנמצא בדור זה ביחס שישקיט את נפשם. ומאידך יש לחנכם כמהלך חיים של "עולם פנימי" אט, אט. שיתרגלו לחפש עולם פנימי ולבדוק כל דבר ממה הוא מורכב

י[הערת העורך: התפיסה הרווחת בקרב הציבור הוא שחור או לבן. יש שמדירים את בניהם מכל הטיולים האלה בטענה שהכל רע דור עיקבתא דמשיחא וכו'. לעמתם הרבה נסחפים בזרם הכללי ומאפשרים לבניהם כל מה שמציעים. ואמנם הסכנה בזה היא כפולה ומכופלת, שכן מעבר לעצם החשיפה לרע, גם נוספת כאן רעה חולה שאט אט גודל כאן דור שלא ידע להבדיל בין רע לטוב וכמו שאומר הנביא בישעיהו (ה, כ) ה֣וֹי הָאֹמְרִ֥ים לָרַ֛ע ט֖וֹב וְלַטּ֣וֹב רָ֑ע שָׂמִ֨ים חֹ֤שֶׁךְ לְאוֹר֙ וְא֣וֹר לְחֹ֔שֶׁךְ שָׂמִ֥ים מַ֛ר לְמָת֖וֹק וּמָת֥וֹק לְמָֽר.

מו"ר שליט"א  מציע תיקון לשתי החששות. מצד אחד כמה שפחות החשפות לרע "יש לחפש את הדבר העדין ביותר שנמצא בדור זה ביחס שישקיט את נפשם". מצד שני התבוננות, הן כל דבר בבריאה מעורב טוב ורע, ואשר על כן יש לחנכם לא לקבל כל מציאות לפי התפיסה החיצונית, אלא לברר מה החלק החיובי שבדבר, ומה החלק השלילי שבדבר, "שיתרגלו לחפש עולם פנימי ולבדוק כל דבר ממה הוא מורכב". ואזי עצם הבירור יפה כוחו למנוע את התפשטות חלק הרע ללבבות הרכים של בנינו ובנותינו.]ו