ההתפשטות וההתכנסות [#1514]

שאלה:

יש בי חשש ביחס להתפשטות שלי בנפש, וכמו כך ביחס אל ההתכנסות, אלא שאיני מבין מהו ענין זה שהנפש נעה ‘בתמידיות’ מהתכנסות להתפשטות וכן להיפך, ואשמח לדעת היכן זה מתגלה בנפש.

תשובה:

התפשטות הוא תנועת ההתרחבות בנפש.
התכנסות הוא תנועת הצמצום בנפש.
ניתן בס"ד להלן דוגמאות מעשיות לכך אולם יש להתבונן להבין שפעמים תנועה שחיצוניותה התפשטות פנימיותה אינה אלא התכנסות וכן להיפך.
לדוגמא, חיי פנימיות בהגדרה חיצונית זהו התכנסות אולם בעומק זהו התפשטות והתרחבות פנימית לתוך עולם גדול ורחב ועמוק יותר ממה שנמצא בחוץ.


התפשטות / התכנסות


יציאה לחברה /  התכנסות עם עצמו
חיי חיצוניות / חיי פנימיות
בקשת רעש חיצוני ופנימי / בקשת שקט חיצוני ופנימי
דיבור מרובה / דיבור מועט
דיבור / שתיקה
פישוט ידים ורגלים והדומה לו / התכוצות גופנית
מעשה / מנוחה
ער / ישן
מחשבה מאומצת / מחשבה שקטה
הסתכלות עצימת /  העינים
ניגון תוסס / ניגון שקט
שמיעה / שקט
שמחה / עצבות
מחשבה / הדממת המחשבה
עיסוק בדברים רבים / עיסוק בדברים מועטים
התחברות ליסוד המים והרוח / התחברות ליסוד האש והעפר
אכילה מרובה / אכילה מועטת – צום
זריזות / עצלות
גאוה / שפלות
כעס – התפרצות / סבלנות
הארת פנים / כובד ראש


קטגוריות