מקורות גלוי הנשמה [#559]

שאלה:

א- הייתי שמח לקבל מקורות בנוגע לעבודת גילוי הנשמה ביחס שבין עבודת הדיבור לעבודת ההתבוננות.
ב- וכן הייתי שמח לקבל הסבר ומקור על העניין שאצל האישה מחד הנשמה נמצאת בגילוי יתר ומאידך היא יותר קרובה לחומר.
ג- וכן הייתי שמח לקבל את המקור של דברי הגר”א שמקור נשמות ישראל הוא מן התמימות (אצילות) שלמעלה מהשכליות (בריאה).

 

 

תשובה:

א-  יעויין בספרו של בעל יסוד ושורש העבודה בצוואתו
ב- היא מלכות ולכך קרובה לחומר, אולם מאידך דעתה קלה ולכך האור העליון של הכתר תמימות גלוי יותר
ג- עיין יהל אור ח"ג ח, עב. ועי' תיקונים תיקון כא דף ס' ע"א