מקורות להתבודדות [#6040]

שאלה

לכבוד הרב, שליט”א,

א) בסדרה דאת את התבודדות, הרב מציין את “המספיק לעובדי ה” וחובות הלבבות כשני ספרים מקוריים ראשונים להתבודדות. היכן בדיוק בחוויות הלבבות התייחס הרב?

ב) כמו כן, אם היו ספרים מקוריים אחרים נוספים בנוסף לספרי הרב, הייתם ממליצים ללמוד בנושא זה,

ג) אם כן, באיזה אדיפות.

תשובה

א. שער ד’, פ”ד. ופ”ז.

שער ח’, פ”ג.

שער ט, פ”ב. ופ”ג, ופ”ז.

שער י’, פ”א, ופ”ג, ופ”ו, ופ”ז.

ב. של”ה הק’ שער האותיות, אות צד”י, צניעות אות ה’ ואילך. ועוד מקומות בדבריו, כגון מסכת יומא, דרך חיים תוכחות מוסר, קצט. פרשת אמור, ב. שופטים תורה אור, כ, שציין מקורות נוספים.

ספר היראה לר’ יונה, בסוף הספר, ועיין שם בפירוש מקור היראה פ”ק? של”א.

ליקוטי מוהר”ן תורה נב, צה, צו, ק, קא. ועוד.

חסד לאברהם, מעין ד, נהר כח.

חמדת ימים, שובבי”ם פרק ב’. עשרת ימי תשובה, פרק א’.

מסילת ישרים פרק טו, ופרק כו.

מגדל עוז ליעב”ץ, בית מדות, עליית הבדידות.

ספר הברית ח”ב, מאמר יד, פרק יב.

פלא יועץ, ערך התבודדות.

ועוד הרבה מאוד בדברי רבותינו זעיר פה וזעיר שם.

ג. המספיק לעובדי ה’, פרק על התבודדות. ואח”כ לפי כוחות נפש של כל יחיד.