מקורן של חרדות על פי חכמת ארבעת היסודות [#1120]

שאלה:

שאלתי בעבר את הרב על מקורן של חרדות על פי חכמת ארבעת היסודות. הרב ענה כך:
חרדה של כליון – אש.
חרדה של הצטמצמות – רוח.
חרדה של צער – מים.
חרדה של חוסר יציבות – עפר.
ברצוני לבקש, במידת האפשר, הרחבת מה בדברים, מפני שכמדומני אינם מופעים בסדרת השיעורים הנוגעת לארבעת היסודות, ואילו הנושא בעל חשיבות רבה. במידה והזמן אינו מאפשר, אשמח להרחבה בעיקר ביסוד עפר. ברוכים תהיו.

תשובה:


עיין ״דע את נפשך״ ובפרטות ביסוד העפר.
יסוד העפר מעצב ומיצב את הכל, וככל שהוא בלתי מאוזן חסר ביצוב.
ומי שיסודו מן העפר תובע יציבות יתירה, וכשזה נחסר יש חרדה של יציבות.
או אצל כל אדם אם עבר מאורע המערער את היציבות מעורר חוסר איזון יסודי ביסוד העפר התובע יציבות.
אצל הרבה בני אדם בכלל ובפרט בדורינו היסודות בלתי מאוזנים ולכך מצוי מאוד חרדות של חוסר יציבות. פעמים חוסר יציבות משעת לידה או תחילת הגידול. ופעמים שינויים חיצוניים ברי משמעות בגדלות שמזעזעים את הנפש, ופעמים שינויים פנימיים.
ואשר על כן מי שעבר חוסר איזון קיצוני, מעורר גם פחד לחרדה לחזור לאותו מצב חרדתי של חוסר יציבות וזאת מלבד חוסר היציבות הנולד מאותו מאורע.