מקור החרדה [#2236]

שאלה:

בס”ד
שלום כבוד הרב,
אני מקשיב בעניין רב לשיעורים העוסקים במידות ובשורשיהן ,רציתי לדעת כיצד לפי תורת המידות (וארבעת היסודות)
מתפתחת בעיה של חרדה באופן כללי ובפרטות בעיה של חרדה חברתית ?
בברכה ותודה עמוקה מקרב לב בעבור כל הלימוד שאנו זוכים לשמוע מהרב .

תשובה:

  • א. חרדה:
  • ח – חסד, אהבה, מים.

ר – רחמים, רוח.

ד – דין – אש.

ה – כלי קיבול, עפר.

כל חרדה נובעת מאי איזון בין היסודות, ולפיכך חרד מהתנגשותן זה בזה. ושורש החרדה בעצם התנגשות של היסודות, ותולדת החרדה והתפשטותה, חרדה מן התוצאות המעשיות של הדבר.