מקור לתכלית האדם [#1192]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
היכן נמצא מקור שתכלית האדם הוא להרגיש (בחוש) כמה שיותר קרבת ה’, בעולם הזה.

 

תשובה:

ההכרה שעליה דיבר חובת הלבבות.
מסילת ישרים פרק חסידות – כדבר איש אל רעהו. ועוד רבות.