כיבוד אם [#932]

שאלה:

אמי, בת 87, עברה לגור איתי. יש לה את התכונות של אש: מאוד מוטיבציה מאוד מונע להשיג אפילו בגיל שלה, אבל קריטי. מה העצה של הרב איך אני יכול להצליח במילוי מצוות כיבוד אמא שלי בלי להרוס את עצמי? או שמא זה הסיכוי שלי לביטול?

תשובה:

להתבונן ולהכיר איפה הגבול שעל ידי כן הנפש נהרסת, ולחצות אותו מעט ברצוא ושוב, ולהתבונן שתמיד השוב יציב.

הערת המערכת: ביאור כוונת הרב, "רצוא" פירושו מאמץ מעל הכוחות. "שוב" פירושו מאמץ כפי הכוחות הטבעיים של האדם. ההתבוננות שהשוב הוא מקום יציב נותנת לאדם יציבות בנפש, יציבות זו תסייע לו גם ברצוא בשעה שהוא פועל מעל הכוחות. כדוגמת אדם שעובד כל השבוע קשה מעל הכוחות, והוא מנחם את עצמו "עוד מעט שבת קדש באה שבת באה מנוחה".

קטגוריות