תפילה ואהבה על אדם שלילי [#895]

שאלה:

מה חובתו כלפי חמותו של אדם שהיא כועסת ומתעללת, מי שבדרך כלל צועקת כל חייה במשפחתה, תמיד כועסת על מה שסובבים אותה לא עושים לה, מי שמבטא שנאה ודיבור רעה עבור כמעט כל סביבה – חייב אחד “אוהב” כזה אדם? האם מותר לדבר עם ילדיהם על הסכנה להיות סביב מישהו כזה? האם יש חוב להתפלל למישהו כזה אם הם חולים?

תשובה:

גם עליה חל חובת האהבה. יש להפריד בין האדם למידותיו הבלתי מתוקנות שאינם אלא לבוש וכן יש להתפלל מתוך אהבה כנ"ל.
בהקשר לדיבור עם הילדים. יש לשקול כל חלקי התועלת בכך וכל חלקי ההפסד, ואזי לראות איך אפשר להשיג חלקי התועלת עם כמה שפחות חלקי ההפסד, ואזי שיקול דעת דקדושה אם ראוי לעשות כך וכיצד.

קטגוריות