נפש בהמית = יצר רע [#8782]

שאלה:

שלום לרב,

בתורת הבעל שם טוב מדובר שיש נפש אלוקית, נפש בהמית ונפש שכלית. לא הבנתי היכן נמצא יצר הרע בכל הסיפור הזה… האם מדובר בנפש הבהמית?

תשובה:

בנפש הבהמית ועולה להטות הנפש האלוקית, רוח שבלב לרע. אולם עיקר מקומו בנפש הבהמית, בכבד, ועולה ללב בחלל השמאלי לפתות האדם, ויושב בין שני מפתחי הלב.