פורים- בגדר הצלת מרדכי מהגזירה [#2148]

שאלה:

בענין מרדכי
בדרשה של הרב שליט”א על פורים (מספר 22 שתי דרכים לשמחה) הרב מבאר שמרדכי ואסתר חיו בגן עדן בהאי עלמא, כמו אדם וחוה קודם החטא, וזהו העומק מה שניצולו מן הגזירה, כיון שלא היו באמת בהאי עלמא. אבל בדרשה אחרת של הרב שליט”א על פורים (מספר 64 דברי צומות וזעקתם) הרב שליט”א מבאר החילוק בין משה למרדכי, למה משה לא היה בהגזירה של אבדון כשהדור חטאו בעגל, ממרדכי שהיה בכלל הגזירה – והרב מבאר משום שמשה לא היה בהאי עלמא בשעת חטא העגל אלא היה בשמים, משא”כ מרדכי, שהיה בהעולם עם שאר דורו, ולכן אף מרדכי היה בגלל הגזירה.
אולי לא הבנתי נכון את כוונת הרב, אפשר אם הרב יכול לבאר לי למה אין זה סתירה. ברצוני לדעת ולהבין. יישר כחך להרב שליט”א לאין, שיעור על כל השיעורים הספרים הנפלאים והאמייתים.
בהוקרה רבה

תשובה:

בס”ד

ישנם ג’ מדרגות:

א. מדרגת כל אדם – נמצא בעוה”ז כפשוטו.

ב. מדרגת מדרכי – נמצא בגופו בעוה”ז וחייב בכל המצות, אולם בפנימיותו דבוק בעולם העליון.

ג. מדרגת משה – בשעה שעלה למעלה, היה פטור מתפילין וכדו’. כי מוגדר לדינא שנמצא למעלה.

ולכך מדרכי היה בגזרה מדין גופו, אולם ניצול ממנה כי היה דבוק בפנימיותו לעילא.