פרקי המסילת ישרים [#5958]

שאלה:

ראיתי שהרב הזכיר בתשובה שפרקי המסילת ישרים הם כנגד הי’ ספירות, האם יכול הרב לסדר כל ההקבלה? והאם יכול הרב לציין קצת מקורות לענין זה? יישר כח.

תשובה:

נכתוב בס”ד פנים אחד לדברים.

תורה – מלכות – בי מלכים ימלוכו.

זהירות – יסוד – לשון זוהר, כמ”ש במורה הפרישות ומדריך הפשיטות. וזהר ביסוד, כנודע.

זריזות ונקיות – נו”ה, רגלים, ממהרות, אנו רצים וכו’. אולם בהם הטינופת, רגליה יורדות מות.

פרישות – תפארת. קו אמצע, מהפך דין לחסד, מחד, ומאידך מפשר ביניהם. פרישות – פרש, פשר, פשרה.

טהרה – גבורה. איזהו גבור הכובש את יצרו ופורש, וזהו טהרה, שפרש ונטהר. כי הטהרה, המשך הפרישות.

חסידות – חסד, כפשוטו.

ענוה – בינה – לית לה מגרמה כלום. אולם באופן של עליון של בינה, ולא באופן תחתון של מלכות, שפלות.

יראת חטא – חכמה – ראשית חכמה יראת ה’.

קדושה – כתר – דבקות.