צדיק האמת שבדור [#1294]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
ברצוני לשאול מספר שאלות…
מובא בחיי מוהר”ן (רצט’) שאי אפשר להתקרב להש”י באמת רק ע”י צדיק האמת שבדור, ושמעתי שכן דעת גדולי ברסלב לדורותיהם, שכל מקום שכתוב צדיק האמת בליקוטי מוהר”ן וכו’ הכוונה למוהר”ן ז”ל בעצמו, ולכאורה מצינו גדולי עולם הקרובים להש”י ותורתו מכל החוגים ליטאים, ספרדים ושאר חסידים אף שאינם קרובים כלל למוהר”ן ז”ל, איך הדברים מתיישבים על הלב?
א. מהו המושג וההגדרה של התקשרות לצדיק האמת?
ב. האם ישנם אופנים שונים של התקשרות כגון: לתורתו/ חכמתו/ עצותיו וכו’….
ג. והאם אופני ההתקשרות משתנים לפי מדרגות בני אדם ושורשי נשמות?
ד. מה שמצינו בליקוטי תפילות ועוד שמתפלל ר’ נתן ז”ל למצוא את צדיק האמת מה הכוונה? הרי הוא תלמידו של מוהר”ן ז”ל ? שמא הכוונה להשיג השגה פנימית יותר בדברי הצדיק?
תודה רבה לרב על התשובות, ועל מסירת נפשו לכלל ישראל ברוחניות בעצה ותושיה בינה וגבורה.

תשובה:

א. מבואר בתניא שיש מי שיונק מן הצדיק ויודע מכך, וזה נקרא "הארת פנים". ויש מי שיונק מן הצדיק ואינו יודע מכך, וזה נקרא "דרך אחוריים". התקשרות בכל הקומה - מעשה, מידות, דיבור, מחשבה, רצון וכו'.
ב. כן, כנ"ל.
ג. כן.
ד. כן. וכן שימצא את מדרגת הצדיק בתוך עצמו.