צורת העבודה על מנת למצוא את רבו האמיתי [#3416]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
נולדתי לחסידות מסויימת ולפני כ10 שנים התקרבתי לחסידות ברסלב
כפי שהבנתי ממשפיעים בתוך ברסלב וכן מתוך כתבי רבי נתן עצמם ור’ אברהם נחמן בעל ביאור הליקוטים (ואף משיחות ר’ נחמן עצמו), האמונה בר’ נחמן היא בלעדית ומוחלטת שהוא הצדיק הכולל בתכלית השלימות שאין שלימות אחריו, ובו צריך שכל נשמות ישראל ללא יוצא מן הכלל יתדבקו, ודרכו היא דרכו של משיח, ובו תלוי כל תיקון העולם והגאולה, והוא המתקן נשמות ישראל בתכלית בשורש וכו’
וכל מי שאינו מאמין בכך אף אם לומד את ספריו, ומחשיב אותו כאחד מצדיקי דורו הגדולים אך לא מחשיבו כראש כל הצדיקים וכו’, אזי לא זכה עדיין להתקרב אליו בשלימות ולדעת ממנו וכו’
לאחרונה מתקשה אנוכי באמונה זו, שאולי זה רק בחינה מסויימת אבל זה לא מוחלט לגמרי (והרי גם הרוז’ינער התבטא ביטויים דומים אם כי לא עד כדי כך, ואף שלמעשה 200 שנה אחריהם מה שאנו רואים בעינים שלנו זה שלברסלב מתקרבים כל הזמן נשמות ומרוז’ין מה נשאר? אך מצד שני בהדי כבשי דרחמנא למה לך ומי יודע מה פעל הרוזינער עד היום הזה ) אך אם שואלים משפיעים גדולים בברסלב הם אומרים שרק רבינו הוא הענין ושצריך להתחזק באמונה בו ושהכל רק נסיונות באמונה בו וכו’ ואל תשמע לאנשים אחרים כי הם עדיין לא זכו להתקרב בשלימות, אך אם שואלים אנשים מבחוץ יותר רחבים אז הם אומרים שהכל זה בחינות מסויימות וכל צדיק וענינו הוא.
ב. כמו כן ראיתי בדברי הרב שליט”א שבאחרית הימים ככל שמתקרבים למשיח מתגלה הענין שלא הצדיק זה הענין אלא הקב”ה בעצמו, וכן בענין זה בברסלב עצמם מתעקשים שרק הצדיק וכו’ וכל מי שאומר אחרת לא טעם מענינו של רבינו, אך מצד שני צדיקים אחרים כדוגמת הרב שגם טעמו מתורת ברסלב אומרים אחרת.
אשמח מאד אם הרב יעשה לי סדר בענין זה
תודה רבה שהרב נותן לנו אפשרות לשאול שאלות

תשובה:

אמרו חז”ל עשה לך רב והסתלק מן הספק. אולם ע”ז גופא נעשה ספק מי יעשה לרב. ובהכרעתו שאלה זו כבר הכריע הרבה מאוד.

וכאשר האדם נמצא בספק שורשי זה, עליו לתלות עצמו בו ית”ש בכל לבבו, ואם יבקש אמת בתמימות מלפניו ית”ש, יזכה שהוא ית”ש יורהו דרכו. כי כל הכרעה של בו”ד לעולם יחזור הספק כנ”ל. ורק הוא ית”ש שהוא “ודאי שמו”, ממנו הכרעת הספקות בשלמות.

וכאשר מתייסר מן הספק עליו לשמו בזיכוך זה שזהו ספקם של מבקשי ה’.

וזהו תנועת הנפש הנכונה בעת כזאת, מחד ספק ושמחה ביסורי הספק כנ”ל, ומאידך תלות שלמה בו ית”ש שרק הוא יכריע עבורו את הספק, וחוזר חלילה. עד שדבק בודאי ברצוא ושוב, ואח”כ יתר על כן.