קבר דוד [#2688]

שאלה:

הרב שלום רב

הרב דניאל עשור עושה עבודת קודש במלחמתו נגד ההשתלטות של הותיקן מסדר הישועים (הבונים החופשיים)על הר ציון וקבר דוד וחושף את הרצון שלהם להשתלט על המקום ומצליחים בסיוע המדינה, והוא מבקש מעם ישראל להגיע למקום לקבר דוד והמתחם שמחוצה לו שמתחת כידוע קבורים מלכי דוד ובראשם דוד המלך, ועושים שם מיסות בקבר דוד בעצמו עם העבודה זרה שלהם וכו…
השאלה האם הרב ממליץ להפגין אכן נוכחות במקום ללכת להתפלל שם ולהתחנן להשם יתברך שישלח לנו משיח צדקנו ויגאלנו, האם יש תועלת בדבר ? אני יודע שתמיד יש תועלת בתפילות ובפרט במקומות הקדושים, אבל אני שואל מעבר, כלומר, האם יש בזמן הזה דוקא חשיבות יתרה להגיע למקום הקדוש, והאם יש קיצור זמן ביאת משיח או הבאתו ברחמים שדוקא שם לבקש על הגאולה.
הרב דניאל עשור אומר נקודה מעניינת שכל עם ישראל הולכים לכותל המערבי, לרשבי , לאומן, אבל לקבר דוד מגיעים מתי מעט .

תשובה:

בס”ד.

דוד המלך היה אדמוני לעומת עשו האדום. זה לעומת זה. ולימדונו רבותינו שהדרך להלחם באדום ילפינן מיעקב שהתקין עצמו במלחמתו עם עשו לג’ דברים, דורון תפלה ומלחמה. ובפרטות כל אחד צריך לדבוק לפי שורשו בכל אחד מן הפרטים אלו. הארת דוד המלך היא היא שורש ועצמות הגאולה.